Project Description

DIC VICTORY HẬU GIANG

Dự án xây dựng theo tiêu chuẩn đô thị loại 4 dần đưa lên đô thị loại 3 tạo cho thành phố Vị Thanh một khu dân cư, thương mại có hệ thống công trình và hạ tầng cơ sở kỹ thuật, xã hội đồng bộ và hiện đại với các công trình nhà ở, thương mại, dịch vụ vui chơi giải trí. Tạo ra quỹ nhà ở cho khoảng 24.000 dân.

Chủ đầu tư: Bất động sản DIC

Vị trí: Phường 4, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Quy mô: 70 ha

VIDEO GIỚI THIỆU DỰ ÁN

HÌNH ẢNH DỰ ÁN